Slib


Slib afvalwaterbehandeling

Met een geoptimaliseerde ontwateringstechniek worden de zwevende deeltjes gescheiden van de waterfractie. Een efficiënte scheiding verhoogt de hoeveelheid herbruikbaar water.


Diverse slibben

Wij bieden oplossingen aan voor de verwerking van oliehoudende slib, waterzuiveringslib, baggerspecie, ...


Bentonietslib en betonboorslib

Het bentoniet slib wordt eerst in situ voorbehandeld alvorens af te voeren om nuttig te hergebruiken. 

VergoMax BV -  Robert Deltourlaan 1 te 8500 Kortrijk - Tel : 0032 56 49 61 59 - Mail : info@vergomax.be - BTW : BE 0846 584 821