Grond


Grondoverschot

Wij helpen u met geschikte oplossingen voor uw grondoverschotten, verspreid over gans België en Nederland. Grote partijen of eerder kleinere, wij hebben steeds een bestemming. 


Aanvulgrond

Plannen om uw terrein op te hogen of een geluidsberm aan te leggen? VergoMax is uw partner voor het ophogen van terreinen met propere aanvulgrond en gezeefde teelaarde. Indien gewenst wordt het terrein nadien ingezaaid met gras. Dankzij uitgebreide controles, garandeert VergoMax de kwaliteit van de gebruikte gronden. Wij nemen de volledige administratieve afhandeling voor onze rekening (analyses van de grond, vereiste transporttoelating, transportdocumenten, eventueel aanvraag vergunningen,….)


Onderzoek

Vanuit onze jarenlange ervaring met bodemvruchtbaarheid en bemesting, kunnen we een gedetailleerd advies geven bij het telen van gewassen op akkers die opgehoogd werden met nieuw aangevoerde bodem. 


Teelaarde

Bekalkte grond

Grond aanleg berm

Zand aanleg dijk

Overname overschot

Rechtstreekse afvoer

Bemonsteren TOP

Zand met bentoniet

VergoMax BV -  Robert Deltourlaan 1 te 8500 Kortrijk - Tel : 0032 56 49 61 59 - Mail : info@vergomax.be - BTW : BE 0846 584 821