Verwerking

Gronden, gieterijzand, baggerspecie...

Afhankelijk van de verontreiniging bieden wij verschillende mogelijkheden aan:

- Herbruik als secundaire bouwstof

- Reiniging rekening houdend met de aanwezige polluenten (biologische, fysisch-chemische en thermische reiniging)

Na reiniging en een scherpe kwaliteitscontrole kan de grond nuttig toegepast worden in o.a. infrastructuurwerken.

Slib

Wij verwerken eveneens oliehoudende slibs. De afvalstroom wordt meermaals gecentrifugeerd waardoor de olie afgescheiden en vervolgens nuttig toegepast wordt.

Minerale afvalstromen

Minerale stromen met een organische verontreiniging, zoals bijv. catalyst, kalkhoudende slibs, moleculaire zeefgranulaten,… , worden thermisch behandeld.

Transport

Wij regelen voor u het vervoer per schip of per as. De wagens of schepen worden bij de verwerker gereinigd.

Analyse

Om uw afvalstroom te toetsen aan onze acceptatiecriteria, onderzoeken wij uw staal in een erkend laboratorium.


‘’ Quote: VergoMax stelt ons steeds de best beschikbare oplossing voor aan interessante tarieven dankzij hun lage eigen overheadkosten.


VergoMax BVBA -  Deken Camerlyncklaan 87 te 8500 Kortrijk - Tel : 0032 56 49 61 59 - Mail : info@vergomax.be - BTW : BE 0846 584 821