Grond

Grondoverschot

Wij helpen u met geschikte oplossingen voor uw grondoverschotten, verspreid over gans België en Nederland. Grote partijen of eerder kleinere, wij hebben steeds een bestemming. 

Aanvulgrond

Plannen om uw terrein op te hogen of een geluidsberm aan te leggen? VergoMax is uw partner voor het ophogen van terreinen met propere aanvulgrond en gezeefde teelaarde. Indien gewenst wordt het terrein nadien ingezaaid met gras. Dankzij uitgebreide controles, garandeert VergoMax de kwaliteit van de gebruikte gronden. Wij nemen de volledige administratieve afhandeling voor onze rekening (analyses van de grond, vereiste transporttoelating, transportdocumenten, eventueel aanvraag vergunningen,….)

Transport

Wij regelen voor u het vervoer per schip of per as.

Onderzoek

Vanuit onze jarenlange ervaring met bodemvruchtbaarheid en bemesting, kunnen we een gedetailleerd advies geven bij het telen van gewassen op akkers die opgehoogd werden met nieuw aangevoerde bodem. ‘’ Quote Dankzij hun uitgebreid netwerk, is onze zoektocht naar afzetgebieden voor herbruikbare gronden eenvoudiger geworden. Wij kunnen steeds vertrouwen op de voorstellen van VergoMax.

VergoMax BVBA -  Deken Camerlyncklaan 87 te 8500 Kortrijk - Tel : 0032 56 49 61 59 - Mail : info@vergomax.be - BTW : BE 0846 584 821